Visste du att den utrikesfödda befolkningen i Sverige beräknas ha en samlad köpkraft på över 350 miljarder kr årligen?

Våra digitala skärmar, i hjärtat av det mångkulturella Sverige, är ett effektivt sätt för företag, föreningar och myndigheter att nå ut till denna breda och viktiga målgrupp. 

Våra digitala lösningar har stor genomslagskraft i målgruppen och ger dig och ditt varumärke möjligheter att möta målgruppen i deras vardag. Genom att synas där bidrar du dessutom till ett mer inkluderande samhälle.

VARFÖR COLIDAS DIGITALA SKÄRMAR?

Flexibelt

Du kan uppdatera och ändra ditt budskap i realtid. Du kan anpassa ditt budskap efter säsong, efter vecka eller vid plötsligt högtryck.

Våra skärmar är strategiskt placerade på de mest besökta platserna i Tensta, Rinkeby, Hässelby Gård och Hallunda Centrum för att ge dig maximal exponering.

Maximal exponering

Impact

Digital Signage, en form av ljusreklam som används för underhållning, information och marknadsföring. Digital Signage är inte bara lämpligt för reklam, utan även för att effektivt sprida samhällsviktig information. Fördelarna jämfört med traditionella skyltar är att innehållet enkelt kan bytas ut och anpassas efter miljö och publik.

Tillsammans med våra partners har vi lång erfarenhet av grafisk formgivning och framtagning av målgruppsanpassade kreativa koncept.

Smidig produktion

DIGITAL SIGNAGE

Ett effektivt sätt att koppla känsla och livsstil till ett varumärke. Digital Signage är inte bara lämpligt för reklam, utan även för att effektivt sprida samhällsviktig information.

PRODUKTION

Tillsammans med våra partners har vi lång erfarenhet av grafisk formgivning och framtagning av kreativa koncept anpassad till målgruppen.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Close Menu